IMG_0513-(2)-1225

Ha ert dop/er namngivning i renässansmiljö


Mitt emellan Stockholm och Göteborg, invid Vätterns strand ligger Vadstena. En liten, idyllisk stad med charmiga gränder och många kulturhistoriska skatter. Vadstena börjar sin spännande historia redan på 1200-talet med Birger jarl och så småningom Heliga Birgitta.

Precis intill strandpromenaden reser sig Vadstena slott som en magnifik hägring. På 1500-talet påbörjade Gustav Vasa bygget av en ultramodern försvarsborg för att skydda Sverige mot danska och småländska attacker. Det kom att bli den största nybyggnationen av en försvarsanläggning på 1500-talet och den var ointaglig.

Efter att Gustav Vasa har dött och sedan hans son Johan III har tagit över regeringsmakten försätter byggnationen av Vadstena slott i en påkostad furstlig stil, inspirerad från renässansens Europa; symmetriskt och elegant. Internationellt erkännande blir allt viktigare under den här tiden och Vasaättens äktenskapsplanerande visar på att de tänkte i dessa banor. Strategiska familjebildningar och maktallianser krävde miljöer att visa upp och bjuda in till. Vadstena slott kom att bli en av dessa imponerande miljöer dit man bjöd viktiga gäster och höll hov i flera dagar.

Idag räknas Vadstena slott som Nordens bäst bevarade renässansslott och är en sagolik plats att ha dop eller namngivning på.

Oavsett om ni tänker er ett kyrkligt dop eller en namngivning har Vadstena slott en imponerande slottskyrka på tredje våningen i byggnadens absoluta mittpunkt. Lokalen har en otrolig akustik, man hävdar att den har hela 14 sekunders efterklang. Kyrkan var Johan III:s mästerverk och stod klar på sent 1500-tal.

Kyrkan är inte uppvärmd, så med tanke på detta är den bästa tiden för dop/namngivning den varma årstiden, ungefär mellan maj – september.

Övrig information

Priser
Priset för kyrkan är 5000: – och efter att ni bokat får ni en faktura på ca 30 % av priset, detta är som en form av garanti för oss. Resterande hyra kommer på en faktura efter ert dop/namngivning.

Tider
Ni får tillgång till kyrkan på morgonen samma dag som dopet/namngivningen, dock stänger vi inte av kyrkan för besökare förrän 30 minuter innan ert arrangemang, detta innebär att ni kan få åskådare under tiden som ni dekorerar och era eventuella musiker övar. Totalt förfogar ni ensamma över kyrkan i 2 timmar, därav är det bästa att ta med sig sina egna saker, så som dekorationer och musikinstrument, i direkt anslutning till dopet/namngivningen.
Vill ni fotograferas på slottet får vi komma överens om när detta ska ske, då någon av oss från Visit måste vara på plats för att guida er runt.

Att ta hänsyn till
I slottets lokaler råder fullständigt förbud mot eld av alla de slag, förutom i just kyrkan. Dekorera gärna med levande ljus i kyrkorummet, dock inte de intilliggande lokalerna.
Man får heller inte göra någon form av åverkan på slottets inventarier, väggar, golv eller tak.

 

Vill du göra en förfrågan eller en bokning på någon utav ovanstående lokaler?
Kontakta Visit Vadstena
office@visitvadstena.eu eller 0143-62 16 00

Med reservation för eventuella justeringar.