peter1

Kungliga bilder tillägnade drottning Margarethe.
Målningar av Peter Freudenthal

OBS! Utställningen har på grund av oförutsedda händelse blivit tvungen att  med kort varsel tas ned i förtid. Vi beklagar detta.