Välkommen till Vadstena Slott

Vadstena slott är Sveriges bäst bevarade renässansslott. Men slottet besöks inte bara av personer med intresse för renässansens minnesmärken. Här möter man året om en levande byggnad där olika verksamheter pågår.

Kontakta oss

Vadstena Slott Museum

Telefon: 0143-62 16 00  (telefontid måndag – Fredag 10.00 – 16.00)
Email: office@visitvadstena.eu

Riksarkivet Vadstena

Telefon: (vxl) 010-476 86 00
Email:  landsarkivet.vala@riksarkivet.se

På gång

Slottet som museum

Januari – Mars

Slottet stängt för besök på egen hand.

Renässansguidning varje Lördag kl 14.00

Sportlov 18/2 – 24/2
Slottet öppet 12.00 – 16.00

 

1 April – 15 Maj
Måndag – Fredag 12.00 – 16.00
18 Maj – 16 Juni
Måndag – Söndag 12.00 – 16.00
17 Juni – 11 Augusti
Måndag – Söndag 10.00 – 17.00
12 Augusti – 1 September
Måndag – Söndag 12.00 – 16.00
2 September – 31 Oktober
Måndag – Fredag 12.00 – 16.00

 

Det går alltid att göra gruppbokningar året runt. Kontakta oss för mer information.

Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena

September – maj:
Måndag, onsdag – fredag: 10.00 – 16.00
Tis: 10.00 – 20.00

Juni – augusti: 
Måndag – fredag: 10.00 – 16.00

Om Vadstena Slott

Ett försvar mot Danskarna

Riksdagen i Västerås beslöt 1544 om att förstärka rikets fasta försvar. Anläggandet av Vadstena slott var ett av beslutets konkreta konsekvenser. Syftet var framförallt att ge skydd mot eventuella anfall söderifrån. Byggnadsarbetena sattes påbörjades 1545.

Den befästning som växte fram var  rektangulär anläggning. En borggård omgavs på tre sidor av 30 meter breda och 3 meter höga jordvallar, och utanför dessa fanns breda vallgravar. Mot Vättern byggdes en kraftig stenmur som´band samman tre separata stenhus av vilka det mellersta utgjorde ett porthus. Det nåddes via en bro över vallgraven från en smal väg byggd mellan sjön och vallgraven. I de fyra hörnen placerades runda kanontorn i två våningar från vilka man kunde skjuta i alla väderstreck.

Ett hertigresidens som kungligt palats

Redan fem år efter att försvarsverket var klart beslöt Gustav Vasa att bygga om anläggningen till residens för sin yngste son Magnus. I denna etapp tillkom bland annat två höga tornbyggnaderna i borggårdens sydliga hörn. Utbyggnaden av det som skulle bli själva slottslängan inleddes 1554 genom en påbyggnad av de tre stenhusen mot sjön. Med tiden höjdes också kanontornen och vallarna.

Magnus bror Johan III som var mycket arkitekturintresserad lät bygga om slottet ytterligare och förvandlade den relativt enkla byggnaden till ett elegant renässansslott av kontinentalt snitt. Till sin hjälp hade han arkitekt Arendt de Roy. Genom hans insatser (och tack vare influenser från den italienske arkitekten och arkitekturteoretikern Andreas Palladio)  skapades det slott som vi i dag känner som Nordens viktigaste bevarade renässansslott.

Ett spannmålsmagasin och textilväveri

År 1716 upphörde slottet att vara bostad för kungligheter. Byggnaden kom därefter att användas som spannmålsmagasin och under 1700-talets senare del inrymdes här en kammarduksfabrik och ett damastväveri inom slottets murar. På 1800-talet revs tornen vid borggårdens södra hörn och vid mitten av 1800-talet togs vallarna bort.

Slottet idag

Vadstena slott är Sveriges bäst bevarade renässansslott. Men slottet besöks inte bara av personer med intresse för renässansens minnesmärken. Här möter man året om en levande byggnad där olika verksamheter pågår.

Sedan 1899 finns här LANDSARKIVET I VADSTENA. Arkivet är Sveriges äldsta i sitt slag och är i dag en avdelning inom Riksarkivet. Landsarkivet har ett 30-tal anställda. Som besökare finner du landsarkivet i slottets norra del. De vallar runt slottet som revs under 1800-talet (bl a för att utgöra byggmaterial till hamnen) har under senare år återuppbyggts. Detta för att återge slottets forna utseende men också för att arkivets närmare sex hyllmil (!) handlingar ska kunna få plats. I landsarkivets läsesal (öppen vardagar kl 10-16, tisdagar 10-20 september-maj) kan besökare året runt ta del av skriftligt kulturarv från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. I anslutning till forskarsalen kan man se olika utställningar med utgångspunkten i historier och temanhämtade ur arkiven. Landsarkivet erbjuder också föreläsningar på historiska teman och återkommande erbjuds visningar av lokaler och sin verksamhet. Läs mera på www.riksarkivet.se.

År 1964 grundade sångpedagogen Ingrid Maria Rappe (1915-1994) STIFTELSEN INTERNATIONELLA VADSTENA-AKADEMIEN. Akademien utbildar unga sångare och musiker och bedriver också forskning om äldre musidramatik. Sommartid möter man publiken i föreställningar och Bröllopssalen på Vadstena slott har länge varit en självklar spelplats där både nyskrivna verk och äldre återupptäckta operor framförts. På slottet har man kunnat se många av den svenska operans stora stjärnor tändas och har man inte haft turen att få tag på biljett har man ofta kunnat lyssna på företsällningar i radio eller se dem på TV. Vill du veta mera, se www.vadstena-akademien.org.

Om du som besökare vill veta mer om hur slottet kom till, se de delar av slottet som har historisk möblering eller följa med på en guidning – kanske nattvandra med Gustav Vasa eller uppleva slottet under belägring tillsammans med kanonbefälhavare Peder Ribbing – då är det VISIT VADSTENA som kan hjälpa dig. Genom Visit Vadstena kan man också hyra delar av slottet (som exempelvis den västra vallen och den nyligen iordningsställda Stora Rikssalen) för olika arrangemang. Hos Visit Vadstena som du kan köpa biljetter till alla sommarkonserter och andra spännande arrangemang på slottets borggård.

Hitta till Slottet