Vadstena Slott - Renässansslottet

Möbleringsstiftelsen

Möbleringsstiftelsen

Möbleringsstiftelsen är en kommunal stiftelse. Verksamhetens syfte är att levandegöra slottet för besökare och ge en tidstypisk bild av slottet, i första hand som kungligt slott, samt förklara slottets funktion som bostad och representativ statsmiljö. Stiftelsen har också till syfte att sprida kännedom om slottets historia samt dess lämplighet för olika arrangemang.

Translate »