Vadstena Slott - Renässansslottet

Slottets historia

1544
Riksdagen tar beslut om att förstärka rikets fasta försvar

Vadstena Slott

Riksdagen i Västerås beslöt 1544 om att förstärka rikets fasta försvar. Anläggandet av Vadstena slott var ett av beslutets konkreta konsekvenser. Syftet var framförallt att ge skydd mot eventuella anfall söderifrån. Byggnadsarbetena sattes påbörjades 1545.

Den befästning som växte fram var  rektangulär anläggning. En borggård omgavs på tre sidor av 30 meter breda och 3 meter höga jordvallar, och utanför dessa fanns breda vallgravar. Mot Vättern byggdes en kraftig stenmur som´band samman tre separata stenhus av vilka det mellersta utgjorde ett porthus. Det nåddes via en bro över vallgraven från en smal väg byggd mellan sjön och vallgraven. I de fyra hörnen placerades runda kanontorn i två våningar från vilka man kunde skjuta i alla väderstreck.

Byggs om till residens

Redan fem år efter att försvarsverket var klart beslöt Gustav Vasa att bygga om anläggningen till residens för sin yngste son Magnus. I denna etapp tillkom bland annat två höga tornbyggnaderna i borggårdens sydliga hörn. Utbyggnaden av det som skulle bli själva slottslängan inleddes 1554 genom en påbyggnad av de tre stenhusen mot sjön. Med tiden höjdes också kanontornen och vallarna.

Magnus bror Johan III som var mycket arkitekturintresserad lät bygga om slottet ytterligare och förvandlade den relativt enkla byggnaden till ett elegant renässansslott av kontinentalt snitt. Till sin hjälp hade han arkitekt Arendt de Roy. Genom hans insatser (och tack vare influenser från den italienske arkitekten och arkitekturteoretikern Andreas Palladio)  skapades det slott som vi i dag känner som Nordens viktigaste bevarade renässansslott.

1554
Blir residens åt Gustav Vasas yngste son Magnus
1716
Upphör vara kunglig bostad

Spannmålsmagasin & textilväveri

År 1716 upphörde slottet att vara bostad för kungligheter. Byggnaden kom därefter att användas som spannmålsmagasin och under 1700-talets senare del inrymdes här en kammarduksfabrik och ett damastväveri inom slottets murar. På 1800-talet revs tornen vid borggårdens södra hörn och vid mitten av 1800-talet togs vallarna bort.

Landsarkivet

Sedan 1899 finns här Landsarkivet i Vadstena. Arkivet är Sveriges äldsta i sitt slag och är i dag en avdelning inom Riksarkivet. Landsarkivet har ett 30-tal anställda.

Vasa Akademien

År 1964 grundade sångpedagogen Ingrid Maria Rappe (1915-1994) Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien. Akademien utbildar unga sångare och musiker och bedriver också forskning om äldre musidramatik. Sommartid möter man publiken i föreställningar och Bröllopssalen på Vadstena slott har länge varit en självklar spelplats där både nyskrivna verk och äldre återupptäckta operor framförts.

Visit Vadstena

Om du som besökare vill veta mer om hur slottet kom till, se de delar av slottet som har historisk möblering eller följa med på en guidning – kanske nattvandra med Gustav Vasa eller uppleva slottet under belägring tillsammans med kanonbefälhavare Peder Ribbing – då är det Visit Vadstena som kan hjälpa dig. Genom Visit Vadstena kan man också hyra delar av slottet för olika arrangemang. 

Vadstena slott är Sveriges bäst bevarade renässansslott. Men slottet besöks inte bara av personer med intresse för renässansens minnesmärken.

Här möter man året om en levande byggnad där olika verksamheter pågår.

Translate »